Ograniczenia prędkości 30 km/h uznane za Europejską Inicjatywę Obywatelską

on Nov 16, 2012

Komisja UE zaakceptowała oficjalnie Europejską Inicjatywę Obywatelską „30 km/godz – ulice przyjazne życiu!”. Decyzja została podjęta po trwającym dwa miesiące sprawdzaniu zgodności tej inicjatywy z prawem. Ten sukces oznacza, że można rozpocząć proces zbierania podpisów pod apelem o wprowadzenie ograniczenia prędkości do 30 km/h w miastach całej Unii Europejskiej. Dotychczas ustawodawcy europejscy działali w odniesieniu do ograniczeń prędkości w sposób świadczący o ich bezradności. W roku 1987, Komisja UE ogłosiła wszczęcie procedury legislacyjnej mającej doprowadzić do wprowadzenia ogólno unijnych ograniczeń prędkości. Nic konkretnego jednak nie wprowadzono, ponieważ oponenci tej inicjatywy twierdzili, że te kwestie znajdują się poza sferą kompetencji UE. “To już nie odpowiada prawdzie. Pozytywny wynik sprawdzania zgodności z prawem pokazuje, że UE ma kompetencje do ustalania norm takich jak ograniczenie prędkości na poziomie 30km/godz. To kończy okres długookresowego impasu.” Heike Aghte, rzeczniczka Komitetu Obywatelskiego inicjatywy “30km/h – ulice przyjazne życiu!” stwierdziła. “Obecnie UE może bardziej przyczynić się do redukcji zagrożeń w ruchu drogowym dzięki ograniczeniom prędkości” stwierdził Jeannot Mersch, prezydent Europejskiej Federacji Ofiar Ruchu Drogowego (European Federation of Road Traffic Victims.

Ogólnoeuropejska sieć 40 organizacji wykorzystuje ideę Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej składając wniosek o uznanie ograniczeń prędkości do 30km/godz./20mil/godz. jako normy na terenie wszystkich terenów zabudowanych i osiedli mieszkaniowych w UE. Komisja Europejska będzie musiała poważnie rozważyć tę inicjatywę gdy uzyska ona wsparcie wyrażone podpisami jednego miliona obywateli.

Mówimy wszystkim, że skorzystają z bezpieczniejszego, czystszego, cichszego środowiska miejskiego wyrażając poparcie na rzecz tej inicjatywy. Wspaniałe, że obywatele mogą składać tego rodzaju petycję aby poprawić jakość życia w swoim otoczeniu”, mówi Anna Semlyen z brytyjskiej kampanii “20´s Plenty for Us”.(„Dwadzieścia mil na godzinę nam wystarczy”). Wskazuje ona, że garby spowalniające nie muszą być instalowane, a czasy przejazdu po mieście nie ulegają zmianie po wprowadzeniu limitu prędkości 20 mil/godz.

Z powodu istotnych korzyści uzyskiwanych dzięki wprowadzeniu ograniczenia prędkości na poziomie 30km/godz., organizatorzy są przekonani, że taki limit powinien stać się i stanie się normą w całej UE.. Władze lokalne mogą stosować wyjątki tam, gdzie stosowane są alternatywne rozwiązania zapewniające bezpieczeństwo pieszych i cyklistów.

Parlament Europejski apeluje o wprowadzenie ograniczeń prędkości na poziomie 20mil/godz./30km/godz.

Parlament Europejski już wyraził poparcie takim rozwiązaniom w ramach przyjętej w nim Europejskiej Strategii Bezpieczeństwa Drogowego, która “zdecydowanie zaleca ograniczenie prędkości do 20 mil/godz. na ulicach miast, przy których nie występują żadne wydzielone udogodnienia dla cyklistów”.

Organizatorzy Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej obecnie mają rok na zgromadzenie co najmniej 1 miliona podpisów (na papierze lub w trybie on-line na stronie www.30kmh.eu ) w co najmniej 7 krajach Unii Europejskiej.

Oświadczenia organizacji partnerskich:

Jeannot Mersch, Prezydent Europejskiej Federacji Ofiar Ruchu Drogowego (European Federation of Road Traffic Victims – FEVR)

Ograniczenie prędkości do 30km/godz. dowiodło, że nie tylko zapobiega ono wielu wypadkom kończącym się śmiercią, ale również zmniejsza znacząco ciężkość obrażeń odnoszonych przez uczestników zdarzeń drogowych, szczególnie wśród niechronionych uczestników ruchu. Obecnie Unia Europejska może wykonać kolejny krok na rzecz redukcji zagrożeń w ruchu drogowym przez ograniczenie limitów prędkości.

Anja Hänel, Menadżer kampanii Verkehrsclub Deutschland:

Ograniczenia prędkości do 30 km/h są podstawowym warunkiem osiągania wysokiej jakości życia w naszych miastach i gminach. Niemieckie społeczności lokalne powinny być zachęcane do wdrażania ich wszędzie tam, gdzie mieszkają ludzie w celu wprowadzenia zrównoważonych rozwiązań mobilności miejskiej. Aby to osiągnąć, StVO (niemieckie przepisy bezpieczeństwa ruchu drogowego) muszą ulec rewizji. Prowadzi do tego długa droga – warto uzyskać wsparcie w tym zakresie z Europy. Dlatego będziemy całym sercem wspierać tę inicjatywę.”

Janez Bertoncelj: Menadżer kampanii “Slovenska kolesarska mreža”
”Słoweńska Sieć Cyklistów jest dumna z możliwości aktywnego uczestniczenia w Europejskiej Inicjatywie Obywatelskiej na rzecz wprowadzenia ograniczeń prędkości w ruchu drogowym do 30km/godz. Nie tylko dlatego, że jesteśmy w pełni świadomi że znacznie ograniczona prędkość na terenach miejskich przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i zmniejsza liczbę przypadków śmierci lub ciężkich obrażeń, ale również dlatego, że niższe prędkości zmotoryzowanych umożliwiają wszystkim na korzystanie z przestrzeni publicznych takich jak ulice na wsiach i w miastach w demokratyczny sposób. To wynika z zasady: kierowcy mają prawo do posiadania samochodu ale nie mają nieograniczonego prawa do zawłaszczania przestrzeni publicznych ulic. Przestrzeń publiczna należy do ludzi.”

Rod King, założyciel fundacji “20´s Plenty for Us”

Jesteśmy bardzo zadowoleni z faktu, że UE przyjęła tę Europejską Inicjatywę Obywatelską. Już mobilizujemy osoby skłonne do wyrażenia wsparcia tej inicjatywy przez złożenie podpisu. Zbieramy podpisy wśród naszych członków i koordynujemy kampanię wsparcia na jej rzecz w Zjednoczonym Królestwie. Naszym celem jest wsparcie innych organizacji chcących wprowadzenia ograniczenia prędkości do 20 mil/godzinę w celu poprawy zdrowia publicznego, stanu środowiska i jakości życia”

No Comments

Trackbacks/Pingbacks

  1. Kolejna bezowocna dyskusja « Pastuch dalej pod napięciem - [...] Ograniczenia prędkości 30 km/h uznane za Europejską Inicjatywę Obywatelską Komisja UE zaakceptowała oficjalnie Europejską Inicjatywę Obywatelską „30 km/godz –…