Rezolucja – Obywatele Unii mogą świętować

on Jul 3, 2013

To był dobry dzień! Cieszymy się ze wsparcia działań naszej Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej przez Parlament Europejski, który 3 lipca przyjął rezolucję w sprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego. W rezolucji Komisja Europejska została zobowiązana do zbadania, jak w miastach, w których na znacznym obszarze wprowadzono ograniczenie prędkości do 30 kilometrów na godzinę, zmniejszyła się liczba wypadków śmiertelnych i z ciężkimi obrażeniami. To bardzo ważny krok Parlamentu Europejskiego, który kończy bezczynność Komisji Europejskiej w tym zakresie.

Jednocześnie europosłowie zwrócili uwagę na pożądane skutki wprowadzania limitu 30 km/h w miastach, które przyniosłyby korzyści całej Europie. Mamy nadzieję, że Komisja Europejska możliwie szybko wypełni wynikające z rezolucji zalecenie!

Dopiero co przed kilkoma tygodniami Paryż i Londyn rozpoczęły wprowadzanie na dużą skalę strefy tempo 30 na swoich ulicach. Oba miasta uzasadniają to znacznym wzrostem bezpieczeństwa drogowego i jakości życia mieszkańców. Paryż zwiększa liczbę stref tempo 30 z siedemdziesięciu do stu i chce do końca września objąć prędkością 30 km/h lub niższą 560 km ulic, co odpowiada 37% całości sieci dróg miejskich. W Londynie do 2020 roku planuje się wprowadzenie limitu prędkości 30 km/h na wszystkich osiedlach mieszkaniowych i ulicach handlowych. Ustalenia jeszcze trwają.

 

Koniec opieszałości!

Pozytywne efekty z miast takich jak Graz, Lorient, Sewilla, Portsmouth i wielu innych, w których znaczną część ulic objęto limitem 30 km/h, muszą stać się jak najszybciej powszechnie dostępne i znane. Przy ponad 30 tys. osobach zabitych, 250 tys. ciężko rannych i prawie 1,5 milionach rannych w 2011 roku na terenie całej Unii Europejskiej nie ma żadnego powodu, aby czekać dłużej!

Niech Komisja ruszy z miejsca!

Komisja Europejska już w 1987 roku, a więc przed 26 laty zapowiedziała, że rozpocznie procedurę legislacyjną wprowadzającą obowiązujące w całej Unii ograniczenie prędkości. Od tego czasu pozostawała bezczynna w tym zakresie.

We wrześniu 2011 roku Parlament Europejski przejął inicjatywę i wypowiedział się na temat prędkości 30 km/h na obszarach zabudowanych.

Dokładnie rok później organizacje tworzące Komitet Obywatelski naszej Inicjatywy wykazały, że Unia posiada kompetencje w tym zakresie i może wprowadzić ograniczenie prędkości do 30 km/h we wszystkich krajach UE.

Teraz wreszcie Komisja Europejska musi zacząć działać! Unia może rozpocząć ponadnarodowe badania, czego w rezolucji domaga się Parlament Europejski, na podstawie których mogą zostać ustanowione nowe standardy, m. in. dotyczące prędkości, które mają olbrzymie znaczenie w zakresie bezpieczeństwa drogowego.

Nasza Europejska Inicjatywa Obywatelska „30 km/godz – ulice przyjazne życiu!” nadal zbiera głosy poparcia na stronie internetowej http://pl.30kmh.eu/ w całej Unii Europejskiej. Dzięki Waszemu wsparciu ograniczeniu prędkości do 30 km/h nadany zostanie wreszcie właściwy, wysoki priorytet:

– limit 30 km/h na obszarach zabudowanych stanie się regułą zamiast wyjątkiem, a prędkość 50 km/h – wyjątkiem zamiast regułą,

– miasta i gminy będą mogły samodzielnie podejmować decyzje o wyjątkach od zasady.

Takie są nasze oczekiwania, a Parlament Europejski w oczywisty sposób wspiera ten kierunek – co nas inspiruje i motywuje. Teraz chodzi o to, aby zachęcić Komisję do szybkiego podjęcia niezbędnych działań!

Komentarze z sieci organizacji partnerskich:

Tino Kotte, VCD Nordost / Deutschland

Wspaniale, kolejny krok we właściwym kierunku!”

 

Samuel Martín-Sosa Rodríguez, Ecologistas en Accion:

Hiszpańskie miasta nie powinny czekać na efekty prac Komisji i już dziś powinny zrozumieć, jakie korzyści społeczne i środowiskowe daje wprowadzenie limitu 30 km/h. Muszą oprzeć się lobby samochodowemu i drogowemu.”