O inicjatywie

Tu znajdziecie informacje o nowym narzędziu demokracji bezpośredniej w Unii Europejskiej, jakim jest europejska inicjatywa obywatelska, oraz informacje o naszej inicjatywie „30 km/godz – ulice przyjazne życiu!”.

 

Czym jest europejska inicjatywa obywatelska (EIO)?

Tekst naszej inicjatywy

Komitet obywatelski

Biuro koordynacyjne