Tekst inicjatywy

1)        Tytuł inicjatywy: 30 km/godz – ulice przyjazne życiu!

2)        Przedmiot: Proponujemy wprowadzenie ograniczenia prędkości do 30 km/h (20mph) dla terenów zabudowanych i osiedli mieszkaniowych. Władzom lokalnym wolno będzie ustanowić inne limity prędkości, jeśli będą w stanie wykazać, że potrzeby środowiska i bezpieczeństwo najbardziej zagrożonych uczestników ruchu drogowego są zapewnione.

3)        Główne cele: Unia Europejska ma jasno sprecyzowane cele dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego i ochrony środowiska, nie zostały one jednak jeszcze spełnione. Ograniczenie prędkości do 30 km/h (20mph) pomogłoby w ich osiągnięciu, okazało się ono bowiem skutecznym sposobem w zmniejszeniu liczby przypadków śmierci lub ciężkich obrażeń, spadku poziomu hałasu, redukcji zanieczyszczenia powietrza i emisji CO2, a także w usprawnieniu przepływu ruchu. Dzięki ograniczeniu prędkości ludzie mogą czuć się na drogach bezpieczniej. Przyjazne środowisku sposoby przemieszczania się stają się natomiast bardziej atrakcyjne. Stosownie do zasady subsydiarności, władze lokalne muszą uzyskać ostateczną decyzję, by móc ustanawiać nowe ograniczenia prędkości na drogach i wdrażać w życie sposoby alternatywne w celu osiągnięcia postanowionych celów.

4)         Postanowienia traktatów uznane przez organizatorów za istotne dla zaproponowanych działań:

Artykuł 91.1 c) jak i artykuł 191 AEUV