Jakość powietrza i ochrona klimatu

Rozszerzenie strefy tempo 30 na całe miasto sprawi, że powietrze będzie czystsze i zmaleje emisja dwutlenku węgla. Przy prędkości 30 km/h poprawia się płynność ruchu, mniej jest hamowania i przyspieszania, zmniejszają się korki na ulicach. Część mieszkańców decyduje się pozostawić samochody na parkingach. Atrakcyjniejsze stają się bowiem alternatywne do samochodu metody poruszania się: korzystanie z komunikacji publicznej, jazda na rowerze i chodzenie pieszo.

 

Fakty

Wiele osób sądzi, że przy małej prędkości jazdy samochód zużywa więcej paliwa i emituje więcej spalin, w tym dwutlenku węgla. W rzeczywistości jest dokładnie odwrotnie. Oto kilka faktów przemawiających za tym:

– odkąd w Niemczech wprowadzono strefy tempo 30, o 12% zmniejszyła się liczba zmian biegu i o 14% zmalał udział hamowań, co pozwoliło zaoszczędzić 12% paliwa.[1]
– w austriackim Grazu, gdzie – z wyjątkami głównych ulic – w mieście od 1992 roku obowiązuje prędkość 30 km/h, zmalała emisja groźnych dla zdrowia tlenków azotu na terenach zabudowanych o 24%.[2]
– w Berlinie na jednej z głównych ulic, tj. Schildhornstraße, dzięki wprowadzeniu ograniczenia prędkości do 30 km/h, poziom zanieczyszczenia pyłami zmalał o 6%. To daje 10 dni mniej z przekroczeniem dopuszczalnego poziomu pyłu. Jednocześnie zmniejszyła się koncentracja tlenków azotu o 10%.”[3]
– w Halle podobne pomiary przeprowadzono na głównej ulicy w 2008 roku: porównano dane dla uspokojonego ruchu i przed zmianami. W dni robocze przy uspokojonym ruchu stwierdzono o 20% mniej pyłu zawieszonego (PM10) w powietrzu, i to pomimo tego, że nie wszyscy zachowywali wymaganą prędkość. Naukowcy prowadzący pomiary uważają, że jest możliwa redukcja zanieczyszczeń o 40-50%, jeśli wszyscy kierowcy będą jeździć wolniej.[4] O tyle czystsze mogłoby być powietrze, gdyby w całym mieście obowiązywała niższa prędkość i wszyscy przyzwyczaili się do wolniejszej jazdy.

 

Zużycie paliwa

Tylko przy prędkości znacznie poniżej 30 km/h wzrasta zużycie paliwa. Ale to też jest zależne od innych czynników: największy wpływ ma styl jazdy (gwałtowne przyspieszanie, agresywna jazda z częstą zmianą prędkości). Spokojny ruch uliczny przy powszechnym limicie 30 km/h zmniejsza spalanie. Ma to duże znaczenie dla klimatu, gdyż emisja dwutlenku węgla jest zależna od zużytego paliwa.

 

 

[1] An illustrated guide to traffic calming. by Dr Carmen Hass-Klau (1990)
[2]  Stadt Graz (1994): Tempo 30/50 in Graz. Stadtverwaltung Graz
[3]
Umweltbundesamt (UBA) Pressemeldung 42/2009: Hintergrundpapier zur Feinstaubbelastung in Deutschland;
[4]
Bundesanstalt für Straßenwesen: Einfluss von verkehrsberuhigenden Maßnahmen auf die PM10-Belastung an Straßen;  BASt-Bericht V 189, Bergisch-Gladbach (D)/2010